Kees Ypelaar

Restaurator van schilderijen

Retouche

Retoucheren is het inschilderen van ontbrekende of beschadigde delen van en in de verflaag. Eerst wordt in de lacunes, plekjes waar de verf ontbreekt, stuc of plamuur aangebracht. Er wordt geprobeerd ook de structuur van de omliggende verflaag te imiteren. Hierop wordt, na vernissen, de retouche aangebracht. Voorheen gebruikte men hiervoor olieverf maar dat heeft als nadeel dat die nadonkert en na verloop van tijd keihard wordt. Tegenwoordig gebruikt men pigmentpoeders vermengt met een bindmiddel op basis van kunstharsen. Dit heeft als voordeel dat er nauwelijks verkleuring optreedt en dat de inschildering bij latere restauraties gemakkelijk te verwijderen blijft. Het voorbeeld laat een inschildering zien waarbij gebruik is gemaakt van een gekleurde plamuur omdat het origineel ook op een zelfde gekleurde ondergrond is geschilderd.